የማህበራት የንግድ ምዝገባ ስረዛ 

 

                                                                 የንግድ ምዝገባ ስረዛ    MT/AA/2/0008186/2004

                                                              የንግድ ምዝገባና ፍቃድ ስረዛ  ማስታወቂያ