የማህበራት የንግድ ምዝገባ ስረዛ 

                                                                 የንግድ ምዝገባ ስረዛ    MT/AA/2/0008186/2004

                                                              የንግድ ምዝገባና ፍቃድ ስረዛ 

                                                      የንግድ ምዝገባና ፍቃድ ስረ 2