የንግድ ምዝገባ ፈቃድ እና ድህረ ፈቃድ ኢንስፔክሽን መመሪያ ማሻሻያ መመሪያ ቁጥር 18-8-2011

Download Resource